Κάλυψη αυτοκινήτων

Κάλυψη αυτοκινήτου με αυτοκόλλητα γράμματα ή με ψηφιακή εκτύπωση. Η κινητή διαφήμιση της επιχείρησης σας πάντα και παντού.