Μεταλλικές επιγραφές

Μεταλλικές επιγραφές με επιφάνεια από λαμαρίνα ή μεταλλικό πλαίσιο με επιφάνεια βινύλιο φιλοτεχνημένο με αυτοκόλλητα γράμματα ή εκτυπωμένο βινύλιο με ψηφιακή εκτύπωση. Οι επιγραφές αυτού του τύπου είναι μια απλή και συμφέρουσα λύση για προβολή της επιχείρηση σας.Υπάρχει η δυνατότητα φωτισμού εξωτερικού  με προβολείς . Τοποθέτηση σε οποιαδήποτε χώρο είτε έδαφος είτε πρόσοψη καταστημάτων ή εσωτερικά